Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności     AKCEPTUJĘ

W głowie się nie mieści 2 

WSPÓŁPRACA

Wkrótce

Cykle filmowe

Opis cyklu

Filmy tworzące cykl „Filmowe podróże” pokazują życie rówieśników zamieszkujących różne szerokości geograficzne i uświadamiają uczniom, że mimo odmiennych tradycji i zwyczajów łączą ich te same marzenia oraz potrzeby – zabawy, przyjaźni, miłości i bezpieczeństwa.

Obejrzenie proponowanych filmów może stać się świetnym pretekstem do realizacji działań wychowawczych i kształtowania postaw oraz realizacji podstawy programowej. Odmienność kulturowa to znakomity punkt wyjścia do rozmów o szacunku, akceptacji i odmienności narodowej, kulturowej czy religijnej. Pomoże zrozumieć i dostrzec piękno innych państw, a w perspektywie uwrażliwić na potrzeby i wartości swoje i innych. Jednocześnie cykl pokazuje, że nie tylko realne podróże dają nam możliwości poznawcze – film również tworzy przestrzeń, w której można obserwować świat za pomocą wielu środków obrazu, światła czy muzyki.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Filmowe podróże” uczeń :

 • uczy się rozumieć emocje, uczucia własne i innych osób,
 • poznaje wartości i normy społeczne, których źródłem są rodzina, społeczność szkolna, społeczność lokalna i regionalna, naród,
 • staje się odbiorcą sztuki i uświadamia sobie potrzebę jej współtworzenia,
 • poznaje kultury innych narodów, w tym krajów UE,
 • dostrzega i szanuj e różnorodność oraz piękno wartości, zwyczajów i tradycji innych kultur,
 • poznaje wartości i normy, których źródłem jest zdrowy ekosystem,
 • rozumie potrzebę dbania o przyrodę i środowisko, kształtuje postawę ekologiczną,
 • poznaje różnorodne zjawi ska przyrodnicze,
 • kształtuje umiejętność samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia,
 • wypowiada się na zadany temat, wyraża swoje spostrzeżenia i przeżycia za pomocą plastycznych i technicznych środków wyrazu.

Filmy w cyklu

Alfie, mały wilkołak

2019-10-18 godz. 09:00

Jakub, Mimmi i gadające psy

2019-11-19 godz. 09:00

Szybcy i śnieżni

2019-12-17 godz. 09:00

Wyspa niedźwiedzi

2020-02-28 godz. 09:00

Opis cyklu

Nie da się wykształcić kompetentnego młodego odbiorcy kultury bez ukazania mu najnowszych dzieł światowej kinematografii, które zainspirują go do rozmyślań nad rzeczywistością oraz sprawią, że zidentyfikuje dotyczące go problemy okresu dorastania, np. bunt przeciwko autorytetom, jako nieodłączny naturalny element procesów o charakterze społeczno-kulturowym.

Żyjemy w czasach sztuki heterogenicznej, rozproszonej, w epoce licznych twórców – nie sposób na własną rękę wyśledzić filmy dla dzieci i młodzieży, które są najbardziej warte obejrzenia i poddania wspólnej refleksji. Cykl „Kino współczesne” idealnie wpisuje się w to zapotrzebowanie. Starannie dobrane nagradzane produkcje stanowią sublimację marzeń i lęków, które towarzyszą dojrzewaniu i pozwalają skonstruować swoistą mapę współczesności prezentującą palące problemy XXI wieku. Uczniowie biorący udział w projekcie mogą znaleźć odpowiedź m.in. na takie pytania, jak: czy chcę i potrafię skonfrontować moje prawdziwe ja z tym, co inne i obce, czy empatia jest indywidualną zaletą, czy wartością społeczną, jak konstruować relacje w społeczeństwie wielokulturowym.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Kin o współczesne” uczeń:

 • rozwija zdolności dostrzegania prawdy, dobra i piękna i kieruje się tymi wartościami,
 • okazuje szacunek dla drugiego człowieka i otaczającego go świata,
 • rozwija zdolności rozumienia tekstów kultury i odnosi ich treści do własnego doświadczenia,
 • postrzega film jako tekst kultury,
 • trenuje świadomą i uważną recepcję filmów,
 • uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej, szczególnie w jej wymiarze symbolicznym i aksjologicznym.

Filmy w cyklu

Wojna na deski

2019-10-21 godz. 09:00

Rabarbar

2019-11-20 godz. 09:00

Cały świat Romy

2019-12-10 godz. 09:00

Supa Modo

2020-02-25 godz. 09:00

Opis cyklu

Cykl „Świat wartości” prezentuje zestaw siedmiu filmów. Obrazy, różnorodne zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym, łączy uniwersalny przekaz oraz skupienie na realnych problemach współczesności, zwłaszcza tych, które dotyczą młodych ludzi, takich jak kryzys rodziny, starzenie się społeczeństwa, dyskryminacja ze względu na płeć czy poglądy. Dzięki konfrontacji z sytuacją ekranowych bohaterów uczniowie mają szansę stać się prawdziwymi obywatelami świata, odnaleźć się w niełatwej rzeczywistości.

„Świat wartości” to atrakcyjna propozycja dla siódmo i ósmoklasistów, która pozwala uczniom uświadomić sobie, że niezależnie od długości i szerokości geograficznej wszyscy potrzebujemy tego samego: akceptacji, miłości, umiejętności radzenia sobie z samotnością i cierpieniem. Wybrane filmy można wykorzystać w korelacji z takimi przedmiotami jak: język polski, wiedza o społeczeństwie, historia, muzyka czy wychowanie do życia w rodzinie, a także podczas godzin wychowawczych.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Świat wartości” uczeń:

 • staje się świadomym odbiorcą kultury filmowej,
 • rozwija umiejętność krytycznego myślenia, oceny postaw i zachowań bohaterów filmowych, opisuje ich emocje i uczucia,
 • konfrontuje własne doświadczenia z sytuacją bohaterów,
 • dostrzega uniwersalne wartości,
 • rozumie przemiany okresu dojrzewania,
 • formułuje sądy w sprawach wybranych problemów społecznych współczesnego świata,
 • przedstawia rolę autorytetów w życiu człowieka,
 • rozumie zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz jej znaczenie w relacjach interpersonalnych,
 • potrafi przyjąć odpowiedzialność za manifestowane reakcje i słowa,
 • charakteryzuje politykę Niemiec na terenach okupowanej Europy, zwłaszcza zagładę żydów.

Filmy w cyklu

Chłopiec i świat

2019-10-22 godz. 09:00

Lek na całe zło

2019-11-22 godz. 09:00

Operacja hip - hop

2019-12-11 godz. 09:00

Powrót do Brundibára

2020-02-24 godz. 09:00

Opis cyklu

Filmy prezentowane w cyklu „Wielokulturowość w filmie” przeznaczone są dla uczniów, którzy interesują się różnymi aspektami istnienia we współczesnym świecie. Mogą być punktem wyjścia do rozmów o swojskości i obcości w kulturze, o budowaniu wspólnoty i akceptowaniu odmienności etnicznej czy kulturowej, o asymilacji i poszanowaniu prawa do poszukiwania miejsca do godnego życia.

Cykl uatrakcyjni realizację treści programowych na zajęciach przedmiotowych z wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego czy historii. Także tematyka lekcji wychowawczych obejmuje omawianie bieżących tematów, reagowanie na to, co dzieje się w mediach, zwracanie uwagi na poglądy i zachowania ksenofobiczne, kształtowanie postaw tolerancji i akceptacji dla wszelkiego rodzaju odmienności, często mających podłoże narodowo-etniczne czy religijne. Uczniowie, żyjący w świecie otwartych granic i rynku pracy, powinni rozumieć, że oni kiedyś będą mogli wybrać swoje miejsce, a inni (reprezentujący różne kultury i wyznania) też mają prawo żyć i funkcjonować w kraju, który nie jest ich krajem urodzenia.

Zestawione w tym cyklu filmy pokazują, w jaki sposób religia i kultura kształtują życie mieszkańców różnych kontynentów; jak te aspekty wpływały i wpływają na relacje międzyludzkie; jak bardzo różnorodny jest świat, w którym żyjemy.

Korzyści

Dzięki cyklowi „Wielokulturowość w filmie” uczeń:

 • rozwija kompetencje związane z inteligencją społeczną i emocjonalną,
 • poznaje ważne zagadnienia z zakresu politologii, socjologii i kulturoznawstwa,
 • rozwija wrażliwość społeczną, moralną i estetyczną,
 • kształtuje postawy tolerancji wobec różnych kultur i religii,
 • doskonali umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji oraz udziału w dyskusji.

Filmy w cyklu

Kafarnaum

2019-10-23 godz. 09:00 i 11:30

Zestaw: Obcokrajowcy w Polsce

2019-11-25 godz. 09:00 i 11:30

Combat girls. Krew i honor

2019-12-13 godz. 09:00 i 11:30

Najbliższe terminy

450

Miłość i polityka - Spektakl 16:00

451

Miłość i polityka - Spektakl 19:00

524

Another Pink Floyd i Marek Raduli- Koncert

559

W.a.s.o.w.s.k.i - Fotoplastykon - Spektakl Muzyczny

Pełny terminarz

Krzysztof Cugowski. 55 lat na scenie - koncert ( - )

450

Miłość i polityka - Spektakl 16:00 ( - )

451

Miłość i polityka - Spektakl 19:00 ( - )

524

Another Pink Floyd i Marek Raduli- Koncert ( - )

559

W.a.s.o.w.s.k.i - Fotoplastykon - Spektakl Muzyczny ( - )

603

Kasia Kowalska - 30 lat Gemini - koncert ( - )

611

Zakopower - Koncert ( - )

Ważne informacje

nhef

Seanse odbywają się od października 2019 do kwietnia 2020.

Tytuły filmów oraz daty i godziny seansów znajdą Państwo w zakładce "Terminarz".

Zapisy trwały do 4 października 2019.

Istnieje możliwość dołączenie do programu NHEF.

W tym celu prosimy o kontakt z Panią Katarzyną Księżopolską.

Cena biletu dla jednego ucznia na jeden pokaz – 12 złotych.

Opiekunowie uczestniczą w spotkaniach nieodpłatnie.

Udział w programie.

O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń oraz dostępność miejsc.

Koordynator projektu: Katarzyna Księżopolska.

e-mail: ania@muzakino.pl, tel.: 503 319 618

Aktualne propozycje dla grup

Bieżące terminy pokazów

Dostępność i rezerwacja: tel.: 503 319 618

30-05-2023
08:30
Super Mario Bros. Film
30-05-2023
10:30
Strażnicy Galaktyki vol.3
31-05-2023
10:00
Ernest i Celestyna: Misja muzyka
31-05-2023
12:30
Super Mario Bros. Film

Seanse dla grup.

Przedszkola, szkoły oraz wszystkie grupy zorganizowane zapraszamy do udziału w projekcjach filmów i bajek z bieżącego repertuaru.

Godziny seansów, ceny biletów.

Seanse odbywają się w godzinach przedpołudniowych (9:00 i 11:30).

Cena biletu grupowego (filmy) – 17 zł/os. (2D), 19 zł/os. (3D), opiekunowie grup - gratis.

Cena biletu grupowego (spektakle) – 24 zł/os., opiekunowie grup - gratis.

Dostępność i rezerwacja.

Kontakt: Anna Cabaj, tel.: 503 319 618, e-mail: ania@muzakino.pl

Kino zastrzega sobie prawo do odwołania bądź zmiany terminu seansu, jeśli nie zbierze się minimalna, 100-osobowa liczba widzów. Kino o tym fakcie poinformuje z tygodniowym wyprzedzeniem.

Garfield

Strażniczka smoków

W głowie się nie mieści 2

Basia. Jestem w sam raz

Jurek Maskonurek: Misja Puffinów

Orzeł i reszta

Mój pies Artur

Arka Noego. Ahoj przygodo

Gru i minionki pod przykrywką

Dla grup, szkół, firm

Serdecznie zachęcamy wszystkich zainteresowanych współpracą do kontaktu z nami. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje
i z ogromną przyjemnością pomożemy w realizacji lekcji w kinie, projekcji konkretnych filmów, festiwali, maratonów itp.

Projekcje grupowe

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem szeroko pojętej współpracy z Kinem Muza. Pomożemy w realizacji spotkań biznesowych, wydarzeń, akcji promocyjnych oraz innych ciekawych projektów.

Dla szkół i przedszkoli

Zapraszamy wszystkie szkoły, przedszkola, uczniów, rodziców oraz nauczycieli do udziału w projekcjach filmów dla grup zorganizowanych. Z ogromną przyjemnością postaramy sie zrealizować wszelkie pomysły na spędzenie czasu w kinie.

Dla firm

Zapraszamy wszystkie firmy zainteresowane współpracą reklamową z Kinem Muza. Zapewniamy elastyczne warunki oraz indywidualne podejście do każdego partnera.

tel: 503 319 618

e-mail: ania@muzakino.pl